Odkazy

Pridať otázku alebo pripomienku


JK    09 January 2012 06:16
corteo presepe vivente ad Acerra 01-01-2012
http://www.youtube.com/watch_popup?v=DQldx3_E7-g&vq=medium

JK    04 January 2012 07:00
oprava (túto stránku + dať do prekladača)
http://www.medjugorjetoday.tv/4034/medjugorje-visit-cured-boy-from-cancer/

JK    04 January 2012 06:33
Medžugorie: Smrteľne chorý 3-ročný chlapec uzdravený
http://www.magnificat.sk/2012/01/medzugorie-smrtelne-chory-3-rocny-chlapec-uzdraveny/
+
VIDEO
z GLORIA TV (ITALIANO)

La Guarigione di Joshua a Medjugorje
http://it.gloria.tv/?media=230369

8 min.

+
http://translate.google.sk/translate?sl=auto&tl=sk&js=n&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3 A%2F%2Fwww.medjugorjetoday.tv%2F4034%2Fmedjugorje-visit-cured-boy-from-cancer%2F

JK    04 January 2012 06:28
Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja,Medžugorie-2,1-2012
http://sk.gloria.tv/?media=235366
+
video 13 min.
Apparizione del 2 gennaio 2012 a Mirjana
http://it.gloria.tv/?media=235509
+
video 14 min
Apparizione a Mirjana 2 gennaio 2012
http://it.gloria.tv/?media=235654

Jozef Lukáč    06 December 2011 10:54
JE SPRÁVNE SA MODLIŤ RUŽENEC?

Mnohých, ktorí sa modlia k Márii, učili, že požehnanie si možno vymodliť odriekavaním modlitieb, ako je Zdravas Mária, Otčenáš a podobne. Pre katolíkov je „nepochybne najrozšírenejším prejavom mariánskej úcty [čiže oddanosti Márii] ruženec,“ píše sa v knihe Symbols of Catholicism (Symboly katolicizmu). Ruženec je náboženský úkon na počesť Panny Márie. Týmto pojmom sa označuje aj retiazka so zrnkami, ktoré slúžia na počítanie modlitieb. „Päť skupín po desať zrniek oddelených odlišnými zrnkami,“ objasňuje táto kniha, „je podnetom päťdesiatkrát vysloviť ‚Zdravas Mária‘ plus päťkrát ‚Otčenáš‘ a päťkrát ‚Sláva Otcu‘.“ Počúva Boh s priazňou nábožné odriekanie ruženca?
Smerodajnú odpoveď opäť nachádzame v pokynoch, ktoré dal Ježiš svojim učeníkom. Povedal: „Keď sa modlíte, nehovorte znovu a znovu to isté, ako to robia ľudia z národov, domnievajúc sa, že budú vypočutí, lebo používajú mnoho slov.“ (Matúš 6:7) Teda Ježiš svojim nasledovníkom výslovne povedal, že nemajú odriekať naučené modlitby.
Niekto by sa však mohol opýtať: ‚Ale neučil Ježiš učeníkov, že majú opakovať modlitbu Otčenáš, ktorá je súčasťou ruženca?‘ Je pravda, že Ježiš dal vzorovú modlitbu, ktorá sa začala nazývať Otčenáš alebo modlitba Pána. Mali by sme si však všimnúť, že to urobil ihneď po tom, ako učeníkov nabádal, aby nehovorili „znovu a znovu to isté“. Ježiš nechcel, aby sa vzorová modlitba opakovala naspamäť. To vidíme aj z jej odlišného znenia v oboch zaznamenaných prípadoch. (Matúš 6:9–15; Lukáš 11:2–4) Vyjadril síce podobné myšlienky, ale nepoužil rovnaké slová. To nás vedie k záveru, že iba ukázal vzor alebo príklad, ako a o čo sa môžu jeho nasledovníci modliť. A čo je ešte dôležitejšie, z jeho slov vidno, kto by mal byť adresátom modlitby.

Jozef Lukáč    06 December 2011 10:22
VÝVOJ DOGMY NANEBOVZATIA MÁRIE.

Možno vás prekvapí, keď sa dozviete, že v prvých storočiach po Ježišovej smrti bola predstava o nanebovzatí Márie mysleniu kresťanov úplne cudzia. V denníku L’Osservatore Romano, katolícky teológ Jean Galot píše: „S kresťanskou obcou spočiatku nebolo spojené uctenie si pamiatky Máriinej smrti.“
Keď sa však oficiálnou náukou cirkvi stalo učenie o Trojici, Márii sa začala prisudzovať stále dôležitejšia úloha. V spojitosti s ňou sa začali používať oslňujúce výrazy, ako „Matka Božia“, „počatá bez hriechu“, „Prostredníčka“ a „Kráľovná nebies“. Teológ Galot vysvetľuje, že časom už „mlčanie pôvodnej tradície v súvislosti so smrťou Márie nemohlo plne uspokojovať tých kresťanov, ktorí uznávali Máriinu dokonalosť a chceli Máriu uctievať. A tak vznikli opisy Nanebovzatia, ktoré boli výsledkom všeobecných predstáv.“
Asi vo štvrtom storočí n. l. začali kolovať takzvané apokryfy o nanebovzatí. Tieto spisy obsahovali správy hýriace fantáziou o Máriinom predpokladanom vystúpení do neba.
Ako na takéto spisy reagovali veriaci? Máriológ René Laurentin vysvetľuje: „Reakcie boli naozaj rôznorodé. Tí najdôverčivejší sú bez ďalších úvah oklamaní leskom pekného príbehu. Iní opovrhujú týmito nesúvislými správami, ktoré si často odporujú a nemajú autoritu.“ A tak kým bola teória o nanebovzatí oficiálne prijatá, musela zvádzať boj. K zmätku prispievala aj skutočnosť, že na niektorých miestach boli uctievané údajné pozostatky Máriinho tela. To sa ťažko dalo zladiť s presvedčením, že jej hmotné telo bolo vzaté do neba.
Napriek tomu bola táto náuka stále populárnejšia a stále pribúdalo zobrazení údajného nanebovzatia Márie od takých slávnych umelcov, ako bol Raffael, Correggio, Tizian, Carracci a Rubens.
Až donedávna zostávala táto otázka nevyriešená. Podľa jezuitu Giuseppe Filograssiho až do prvej polovice nášho storočia katolícki učenci vydávali „štúdie a rozpravy, ktoré neboli vždy priaznivé“ pre teóriu o nanebovzatí. Ba aj pápeži, napríklad Lev XIII., Pius X. a Benedikt XV., „boli v tejto veci dosť zdržanliví“. Ale 1. novembra 1950 cirkev napokon zaujala definitívny postoj. Pápež Pius XII. vyhlásil: „Vymedzujeme ako dogmu zjavenú Bohom, že nepoškvrnená Bohorodička Mária, vždy Panna, bola po skončení pozemskej životnej púte s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy.“ — Munificentissimus Deus.

Jozef Lukáč    06 December 2011 10:18
Dovoľte, aby som sa podelil s mojou túžbou, ktorá je založená na biblickom podklade: ,,Zvestuj slovo, bezodkladne sa toho drž v priaznivom i v obťažnom období, karhaj, napomínaj, nabádaj s celou zhovievavosťou a umením vyučovať. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale budú si zhromažďovať učiteľov podľa svojich žiadostí, aby im šteklili uši; a odvrátia uši od pravdy, a obrátia sa k falošným príbehom. Ty však zostaň triezvy vo všetkom, znášaj zlo, konaj dielo evanjelistu, úplne dovŕš svoju službu." - 2. Timotejovi 4:2-5.

JK    06 December 2011 06:08
Video apparizione del 2 dicembre alla Croce Blu
2 dicembre 2011 - alta risoluzione - Foto Dani medjugorje
(Video -23:49 min:sek.)
http://it.gloria.tv/?media=223972

JK    02 December 2011 12:29
video 02/12/2011 11:22:06

Video e messaggio del 2 dicembre a Mirjana
http://it.gloria.tv/?media=222758

JK    30 November 2011 13:54
Medjugorje-Kalender 2012
http://www.medjugorje.de/files/downloads/PDF_Anlagen/bleibend/2011_08_Kalender%20Baier%202012.pdf

JK    25 November 2011 16:17
Inaugurazione statua Madonna di Medjugorje a San Sosti - Goladelrosa.eu 20-11-11
(Slávnostné otvorenie Panny Márie z Medžugoria Socha v San Sóstó - 20/11/11 Goladelrosa.eu)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=IsXSpLr3hoQ&vq=medium

JK    22 November 2011 07:45
Medjugorje in Vienna
(Medžugorie vo Viedni)
VIDEOzáznam:

http://sk.gloria.tv/?media=217274

1:09:03 min.

+

http://sk.gloria.tv/?media=217322

02:48:21 min.

+

http://sk.gloria.tv/?media=216843

2:00:53 min.

JK    18 November 2011 08:44
VIDEO ZÁZNAM
Adorácia v katedrále Sv Štefana (17 novembra 2011)
35:21 min. video
Prayer at St. Stephen’s Cathedral honoring Our Lady of Medjugorje (Nov. 17, 2011)
http://es.gloria.tv/?media=216516

JK    17 November 2011 13:09
AKTUÁLNE 17. 11. 2011

http://www.magnificat.sk/2011/11/zjavenie-kralovnej-pokoja-dnes-vo-viedni-v-priamom-prenose/

administrator GOSPA    16 November 2011 09:49
pre Martina:
Martin, vdaka za podnetnu pripomienku. Budeme sa tym zaoberat

JK    16 November 2011 09:03
http://www.eurohranoly.sk/kristus/ako%20sa%20modlit%20ruzenec.pdf

(oprava)

JK    16 November 2011 09:00
RUŽENEC - napr. stránky:

http://www.kristus.sk/modlitby/

http://www.eurohranoly.sk/kristus/ako%20sa%20modlit%20ruzenec.pd f

http://www.kristus.mojabiblia.sk/Ruzenec-k-Boziemu-milosrdenstvu.pdf

resp.

http://www.medzugorie. sk/aktuality/ako_ruzenec.htm

http://www.medzugorie.sk/aktuality/ruzenec.htm

atd. stránky ....

Martin    15 November 2011 21:28
PRIPOMIENKA K STRÁNKE: Pozeral som sa do sekcie "Modlitby" aj inde, ale nikde na tejto stránke som nenašiel návod na to ako sa modliť ruženec. Bolo by vhodné ho sem pridať.

JK    15 November 2011 06:04
Medjugorje settembre 2011
Pellegrinaggio a Medjugorje 30 agosto 6 settembre 2011
(43:00 min. video)

http://vimeo.com/couchmode/user4945949/videos/sort:date/32072447

pozn.
ak pocitac nebude stihat, po spusteni prepnut na: i More Info

JK    12 November 2011 20:04
TV medjugorje live webcam + radio:

http://www.mladifest.com/medjugorje/webcami/tv%20medjugorje%20live%20webcam.htm

JK    12 November 2011 16:55
OPRAVA

TRETIA ADRESA NIE !!!
(je zlá !!!)

JK    12 November 2011 16:51
medjugorje.com zoznam

http://www.medjugorje.com/mejlist.html
(prekl.)
http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=sk& js=n&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.medjugorje.com%2Fmejlist.html

http://translate.goo gle.com/translate?sl=auto&tl=sk&js=n&prev=_t&hl=sk&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.medjugorje.com%2Fmejlist. html

Ondrej    11 November 2011 14:07
Ešte poznámka.
Sv. Bernadeta Soubirusová rozprávala cirkevnej komisii o svojich zjaveniach. Jeden člen komisie jej povedal: "Presvedč nás o tom, že sa ti zjavuje Panna Mária!" A ona odpovedala: "Panna Mária mi nepovedala, aby som vás presvedčovala, ale aby som vám to povedala!"
Podobne aj nás Panna Mária nás nežiada, aby sme o tom niekoho presvedčovali, ale aby sme povedali o tom, že nás púť do Medžugoria posilnila na našej ceste za Kristom.
(Bonda a jemu podobných nepresvedčíme, že Panna Mária sa zjavuje v Medžugorí - ani sa nemusíme o to usilovať.)

Stálo by za to pridať kolonku "často kladené otázky", lebo niekedy sa stretávame s výhradami voči Medžugoriu, na ktoré je ľahká odpoveď. Mohol by si to zobrať na starosť nejaký kňaz. Možno to niekomu pomôže nájsť pravdu. Bond by bol zdrojom otázok a takto by pomáhal iným prijať dielo, ktoré Panna Mária koná v Medžugorí.

Ondrej    11 November 2011 14:06
Prvým odkazom som chcel ukázať, že názory Bonda sú vnútorné rozporné.
Teraz chcem odpovedať vyvrátiť názor, že by katolík do Medžugoria nemal chodiť (neviem, či má taký názor ešte niekto má okrem Bonda).

V Katolíckej Cirkvi rešpektujeme autoritu na rôznom stupni. Sú vyhlásenia, ktoré majú rôznu zaväznosť vo svedomí. Inak to zaväzuje, keď to povie pán farár, inak biskup, inak pápež. Inak je to, keď to biskup povie svojim spolupracovníkom pri káve, inak keď to napíše do novín a iné je, ked zverejní dekrétom svoje rozhodnutie.
Dlho bolo najsilnejším vyjadrením rozhodnutie komisie biskupskej konferencie Juhoslávie, že naprirodzený pôvod udalostí v Medžugorí nie je dokázaný, ale samozrejme sa nikomu nebráni a nezakazuje tam chodiť. Má sa tiež zabezpečiť pastorácia pútnikov.
Teraz je Medžugorie pod priamym dohľadom pápeža a je nová komisia, ktorá skúma tieto udalosti (je v nej aj náš kardinál Tomko). Teraz už zavážia názory mostarského biskupa tak isto ako každého iného biskupa.

Teraz je najsilnejším verejným vyjadrením (a to pozitívnym) návšteva kardinála Schonborna v Medžugorí na konci r.2009 a jeho vyjadrenia. On verí, že tam prichádza Panna Mária a povzbudzuje pútnikov, aby tam chodili. Človek, ktorý je spoluautorom Katechizmu Katolíckej cirkvi spolu s terajším pápežom, vie lepšie ako iní, či tam katolík má chodiť alebo nie. A on nás k tomu povzbudzuje. (Možno by bolo dobré, nejaké takéto vyjadrenie kardinála Schonborna dať tu na stránku.)
Teraz aj keby nejaký biskup mal negatívny názor na Medžugorie, predsa je kardinál Schonborn vyššou autoritou. Jedine teraz menovaná komisia alebo vyhlásenie samotného pápeža by mohlo zaväzovať veriacich, aby tam nechodili.
Samozrejme, vieme, že zjavenia zatiaľ nie sú uznané, ale môžeme tam chodiť a smelo veriť, že sa tam zjavuje Panna Mária.

ondrej    11 November 2011 14:03
Nie som stabilný návštevník tejto stránky, len som sa tu zatúlal.
Som vďačný jej autorom, že ju robia a robia ju dobre a pekne. Som veľkým priaznivcom Medžugoria.
Chcem sa vyjadriť k tomu, čo píše Bond.
1.9.2011 píše:
Postoj místního biskupa jest v této věci jednoznačně odmítavý a v tuto chvíli tedy pro katolíka směrodatný. Nejnže nemá smysl vážit tam cestu, ale v jistém smyslu to dokonce ohrožuje lidkou duši ...
a ďalej:
18.7.2011:
V Medjugorje jsem byl nejméně 7x!

Sú v podstate 2 možnosti:

1. Bond vedel názor biskupa a že je smerodatný a že ohrozuje jeho dušu a predsa tam 7x išiel!! Sám sa previňoval voči svojmu svedomiu a jeho akékoľvek rady pre náš duchovný život sú úplne bezcenné.
Ako keby vám niekto stále hovoril, že nemáte v piatok jesť mäso a 7x by ste ho prichytili, ako do seba pchá v piatok kuracinu. Takému to človeku v ničom neverte!!
Iné hovorí, iné koná a vedome klame seba i iných!

2. Druhá možnosť, že nevedel názor biskupa.
Človek, ktorý ide do Medžugoria a nezaujíma sa o názor biskupa, ani o veci okolo Medžugoria a ide tam, asi žije v nejakom inom svete alebo je úplne nemúdry. Až 7x tam išiel a až potom prišiel na to, že keď je biskup proti, tak by tam ako katolík nemal chodiť!! To je také nemúdre, že sa mi ani nechce veriť, že to nie je vymyslené! Od takéhoto človeka žiadne rady pre svoj duchovný život netreba prijímať.

Prosba pre Administrátora:
Verejná stránka priťahuje všelijakých ľudí(aj ja som takú spravoval) a v tejto dobe chaosu tam dostávame všelijaké odkazy: tvrdenia že Katolícka Cirkev neučí správne, popieranie mariánskych dogiem a vôbec mariánskej úcty... atď. S niekym nepohneš, môžeš mu to hodiny vysvetľovať. On sa nepýta, ani nič nehľadá, on už našiel a nepresvedčíte ho. On presvedčuje nás.
Nakoľko sa sám previňuje proti svojmu svedomiu alebo je to výsledok výchovy a vplyvu spoločnosti, to vidí len Pán Boh. Ale presvedčiť sa ho nepodarí. (Poznámka: ani Pán Ježiš všetkých nepresvedčil!)
Bohužiaľ, je to tak, že s niektorými odkazmi sa nedá nič iné urobiť, iba vymazať!


Odkaz pre Bonda (odpusť mi(aj ostatní čitatelia stránky), že budem ironický. Ale to preto, aby vynikla nelogickosť tvojho tvrdenia):
Založ si svoju vlastnú stránku a veľkými písmenami si tam napíš:
"Dobrý katolík, rešpektujúci učiteľský úrad Cirkvi do Medžugoria nechodí. Ja som dobrý katolík a rešpektujem učiteľský úrad Cirkvi a ja to predsa musím dobre vedieť, lebo už som tam bol aspoň 7x!!"

JK    11 November 2011 06:40
(Mariánská zjevení - Medžugorje)
Čím je posolstvo z Medžugoria ? Fiat-vyslovené Matkou, ktorá plní len Božiu Vôľu.
(VIDEO: 7:23 min., SK-DABING)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=zA9d0lrp_J0&vq=medium
resp.
http://sk.gloria.tv/?media=213815

JK    08 November 2011 20:30
Medjugorje - A Virtual Pilgrimage
(Medžugorie - virtuálna púť)

http://www.youtube.com/watch_popup?v=SD4FHW1YGnc&vq=medium

JK    08 November 2011 11:27
+ AKTUÁLNE
(VIDEO–36:05 min., z 2. 11. 2011)
Video apparizione del 2 novembre alla Croce Blu

http://it.gloria.tv/?media=212996

JK    06 November 2011 18:29
+Apparizione a Mirjana 2 Novembre 2011 a Medjugorje
(15 min.)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=KAma1Zj6nqw&vq=medium

JK    06 November 2011 08:34
K ADORÁCII

Guariscimi o mio Signor - " Figli del Divino Amore " - Medjugorie

http://www.youtube.com/watch_popup?v=kFPRS8C__hg&vq=medium


Dona la pace

http://www.youtube.com/watch_popup?v=eHNi1hj2JHw&vq=small


Ave Maria - Ave Medjugorje II

http://www.youtube.com/watch_popup?v=7ZVsuyrD8qU&vq=medium

(kvalitnejší zvuk)

JK    06 November 2011 08:32
Apparizione a Mirjana il 2 Novembre 2011 a Medjugorje
http://www.youtube.com/watch_popup?v=G1fjtOFLiHg&vq=medium

medjugorje 2.11 2011 prouka mirjana, (hrvatski,english,italiano)
http://www.youtube.com/watch_popup?v=oPDEaJmoRVE&vq=medium

peter    27 October 2011 16:19
tuzim po medzugori som ctitel panni Marie nemam financie na cestu ak ottecky nebesky da vsetko je mozne atr:peter krstenansky Martin 03601 martin kronera12/30 necham to bozich rukach

Bond    19 October 2011 14:29
Rastislav, reagoval si na môj dotaz, alebo bola tvoja reakcia určená niekomu inému?

Eva    19 October 2011 13:30
Pekný deň prajem, v Medžugorii som bola tento rok v auguste a nic krajšie som doposiaľ nezažila..je to nesmierne premodlené miesto,kde zvlášť naša Pani koná a dokazuje svoju nesmiernu lásku.každý deň jej ďakujem za to,že si ma tam pozvala.Je to veľký dar a verím,že si ma zavolá aj budúci rok.Keď som odtiaľ odchádzala,citila som našu Pani ako mi vraví: dieťa moje,príď znova. Ďakujem aj za množstvo milostí,ktoré som tam dostala od Ježiša a boli mi ukázané pravdy o ktorých som predtým netušila..Medžugorie je miesto pokoja a neuveriteľnej Božej lásky.

Rastislav    17 October 2011 21:27
Ver...a Boh skrze Matku Božiu Ti dá pocítit v Tvojom srdci slzi lásky a na Tvojej tvári bude žiarit úsmev-úsmev srdca zasvetenia v Medzgorských modlitbách. :cry :cry :cry :) :) :)

Rastislav    17 October 2011 21:03
Medzugorje je výnimočné miesto milosti,modlitby a premeny ludských srdc a ver,ak navštíviš miesto zjavenia,tak mnohí uveria,že je to pravé zjavenie.Medzugorje je pokračovaním Fatimy,ako hovoria mnohí,zvlášt duchovný Otcovia,ktorých nám vysluhujú sviatosti a požehnávajú nás a všetko okolo nás.Skrze knazov Boh požehnáva celý svet.Mnohí,ktorí navštívia toto milostivé miesto uveria,že je to miesto,kde sa dejú zázraky a najvačší zázrak v živote človeka je obrátenie.Boh je láska a ak chceš pocítit Božiu lásku s týmto umyslom navštívit Medzugorje,tak sa ten zázrak v Tvojom srdci ver,že stane.Je to,ako rozprávkové miesto,ktoré patrí Bohu a všetkým ludom dobrej vole,ktorí chcú pomoct nie len sebe,ale všetkým aj tým,ktorí sú najviac vzdialený od nášho Nebeského Otca-Trojjediného Boha a našej Nebeskej Matky.Boh nás pozýva na návštevu skrze Máriu k Ježišovi,aby nás mohol urobit štastnými.Lebo len,ak sa budeme modlit v rodinách,tak možeme byt skutočne štastny a mat v srdci Boziu lásku.Len ten,kto sa modlí a prijme dar Božej lásky v živote na tejto zemi,tak može byt skutočne štatny.Ak to odmietneš,tak nikdy na tomto svete nebudeš štastny.Niet štastia bez viery,nádeje a lásky.Niet štastia bez pravého Boha na tejto zemi.Musíme čítat pozorne posolstvá a krok po kroku sa nechat naplnit Bozím Duchom-Božou láskou.Ver a chod k Matke.Ona Ta privedie k svojmu Synovi a k jeho pramenu Božieho milosrdenstva,ktorí ponúka všetkým.Nebeská Matka sa v sobotu na nás usmievala a slnko Adorácie nás ožiarilo jeho láskou.Ver a chod k Otcovi,chod k Bohostánku a pros skrze Nebeskú matku Pannu Máriu a BOH-Ježiš Kristus Ti daruje všetko,čo potrebuješ pre Tvoj život na tejto zemi a potom pre večnost.Ver a nebud neveriaci a budeš skutočne štastný.To bude Tvoj najvacsí poklad na tejto zemi.Ver...

Bond    17 October 2011 13:39
Nevíte někdo, kde aktuálně působí O. Tomislav Vlašič, který zakládal řeholní komunitu Královny Míru v Medjugorji?

JK    07 October 2011 17:41
AVE MARIA

CANTO EM HOMENAGEM À RAINHA DA PAZ DE MEDJUGORJE
(Spievanie v pocte Kráľovnej Pokoja - Medžugorie)

http://sk.gloria.tv/?media=202706

JK    06 October 2011 09:27
Apparizione a Mirjana, 2 ottobre 2011
(video - 46:44 min.)

http://sk.gloria.tv/?media=202419

JK    05 October 2011 11:46
Litanije na Križevcu
(video)

http://sk.gloria.tv/?media=201725

Anka    18 September 2011 17:01
V Medžugorjí som bola pred dvoma rokmi.Trvalo 5rokov pokiaľ som sa tam rozhodla ísť.A môžem povedať, že je to úžasné miesto.Zajtra sa tam znova vraciam a veľmi sa teším na soju nebeskú mamu.Je to ako ísť z domu,domov.Nenechajte pozvanie do Medžu ľahostajným.

Tina    18 September 2011 11:59
Miroslav 26 July 2011 21:32Stratil som vieru,prestal som verit medjugorskym ale aj inym zjaveniam. Považujem to za biznis akemu niet páru.Co mam robit...

Zdravim Miroslava, pre Vas by som mala radu : skuste hladat Boha v sebe, treba zacat generalnou spovedou , otvorit mu srdce a pocuvat, mozno jedna spoved nepomoze, ale kto hlada urcite najde. Nepozerajte na vyhovorky inych, sustredte sa na seba, Boh nas vsetkych miluje a je pritomny vsade, nelen v Medugori. Co sa tyka Medugorskych zjaveni , naozaj im verim, bola som tam sama, modlit sa a prosit za manzela ktory bol ateista 50 rokov, do 6 mesiacov sa pokrstil a je z neho veriaci clovek. Nebol to natlak ale zazrak. Ako odmenu dostal uzdravenie z posledneho stadia rakoviny, zmizli aj metastazy. A upozornujem ze ani euro sme nijekemu knazovi v Medugori zato nezaplatili. Uzdravila ho viera celej rodiny. s pozdravom Tina

marta    14 September 2011 18:31
V Medugori som bola ako male dieta, pre 20rokmi. Po dlhom case som pocula znovu o tomto meste a zazrakoch, ci vitazstvach Gospy.
Rezonuje to hlboko v mojom srdci a som si ista, ze prave Ona, je nasou orodovnickou, plnou milosti, ktore nam tuzi odvzdat.Tuzim po tom z celej duse a verim, ze uz len jej pritomnost v srdciach ludi, co su tam,alebo v zivotoch vizionarov,su svedectvom o jej blizkosti, prave na tomto mieste.Pocuvajme jej hlas celkom blizko pri nasom srdci.

M.    09 September 2011 15:40
vsetko je k dostani a vychadza to uz dlhsi cas na webe marianskecentrum.sk

Bond    05 September 2011 18:40
Mária,
Jakou konkrétní literaturu máš na mysli? Jakou bys mi doporučila k četbě? Jedná se snad o oficiální stanoviska Učitelského úřadu, nebo místního biskupa? Pokud je to však literatura typu „Dr.Mráček, Verité“ a podobně, jedná se o populární laickou názorově zabarvenou ryze komerční literaturu. Z teologického hlediska tedy naprosto irelevantní informace. (Také to mám doma). V Cenacole jsem byl několikrát. Je to nepochybně záslužné zařízení. Sestra Elvíra má můj obdiv. To však samo o sobě vůbec nic nevypovídá o tom, že tzv. vidění v Medjugorje by mělo být pravé. Naopak se domnívám, že fanatičtí obhájci údajných zjevení zneužívají zásluhy a plody této komunity k vlastní propagaci ducha gospy. Na druhou stranu, výpověď (svědectví) narkomana může být v lecčems inspirativní, nemá však a nemůže mít žádnou důkazní hodnotu o čemkoliv a o zjeveních už vůbec ne.

M    05 September 2011 11:27
Medjugorie je najúžasnejšie miesto na svete aj keď je tu niekto proti tomu, nás čo tam chodíme nepresvedčí, tam cítiť skutočnú prítomnosť Gospy a len ten ju necíti kto nechce, to sa slovami ani nedá opísať, čo to mieto pre mňa znamená

Mária    02 September 2011 21:30
mili priatelia, je vela knih, ktore boli nedavno vydane, zverejnene,a prelozene do mnohych jazykov, kde sa da zistit ci je to pravda alebo nie. Zajdite si aj do Cenacola, kde su nasi chlapci aj ti vam nieco povedia o tom,ako a preco su tam, aj ked v zivote nikdy neverili, ze existuje Boh, alebo Panna Maria.

Bond    01 September 2011 13:41
Miroslave (26 July 2011 21:32) Mluvíte mi z duše. Pochybným zjevením je je nakonec naší povinností se vyvarovat, dokud nevíme, co se to tam vlastně zjevuje. Že jde o velmi výnosný byznyz mohou potvrdit i ti, kteří jezdili do Medju nejdříve jako "poutníci" a dnes jako obchodníci.

Bond    01 September 2011 13:18
vilo kmeto, v medjugorje žádná zjevení nejsou. Postoj místního biskupa jest v této věci jednoznačně odmítavý a v tuto chvíli tedy pro katolíka směrodatný. Nejnže nemá smysl vážit tam cestu, ale v jistém smyslu to dokonce ohrožuje lidkou duši, pokud by se vystavoval falešnému zjevení, které může napodobovat samotný šéf pekelných mocností - satan. Ale někomu to asi vůbec nevadí a jezdí se tam klanět kdejakému přízraku.

vilo kmeto    01 September 2011 03:39
Lubica,prosim kedy bude najblišie zjavenie v Medjugorje


425
(počet príspevkov)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Hlavná stránkaMedžugorieInformáciePosolstváČasopisVyhľadávanieKontaktyOdkazyÚmysly

DÁVAM VÁM ZBRAŇ PROTI GOLIÁŠOVI. HĽA, VAŠICH PäŤ KAMEŇOV:

 

1.   Modlitba sv. ruženca

     (modlitba srdcom)

2.   Eucharistia

3.   Sväté Písmo

4.   Pôst

5.   Mesačná spoveď

 
Z posolstiev Panny Márie

„Pokoj, pokoj, pokoj – jedine pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom.“

 

 

 

 

 

„... Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou...“

 

 

 

 

 

„...Milé deti, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť...“

 

 

 

 

 

„...Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu svoj čas, aby sa On stal vaším priateľom...“

 

 

 

 

 

„...Dajte, milé deti, Sväté Písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte...“

 

 

 

 

 

„...Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili..."

 

 

 

 

 

„...Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích prikázaní, neprežívate sv. omšu a neodvraciate sa od hriechu...

 

 

 

 

 

„...Pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a dobroty...

 

 

 

 

„... Pozývam vás, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach...

 

 

 

 

 

„...Nehovorte o pokoji ale uskutočňujte pokoj!...

 

 

 

 

 

„...Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás záporné, aby sa všetko obrátilo na kladné a na život...

 

 

 

 

 

„...Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie...

 

 

 

 

 

 „...Modlite sa, aby som vám mohla pomáhať. Potrebujem vaše modlitby...

 

 

 

 

 

„...Dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil...