PDF Print E-mail

Vladimír Chromek - GOSPA TRAVEL, s. r.o.

Termíny pútí:

15. 02. - 22. 02. 2014 (seminár Modlitby, pôstu a mlčania)

 12. 03. - 19. 03. 2014 (ročné zjavenie vizionárke Mirjane)

16. 04. - 22. 04. 2014 (Veľká noc)

30. 04. - 07. 05. 2014 (mesačné zjavenie vizionárke Mirjane)
04. 05. - 10. 05. 2014 
12. - 19. 05. 2014
  21. – 28. 05. 2014 
25. 05. - 01. 06. 2013 (seminár pre lekárov) 
30. 05 - 06. 06. 2014
10. - 15. 06. 2014 
10. - 17. 06. 2014 

20. - 27. 06. 2014 (výročie medžugorských zjavení)

30. 06. - 07. 07. 2014 

06. -13. 07. 2014 (seminár pre kňazov)

11. - 18. 07. 2014 (seminár pre manželov) 
20. - 27. 07. 2014 (sviatok sv. Jakuba, patróna farnosti Medžugorie)
30. 07. - 07. 08. 2014 (Festival mladých)
10. - 17. 08. 2014 
20. - 27. 08. 2014 

09. - 16. 09. 2014 

12. - 19. 09. 2014 (sviatok Povýšenia sv.Kríža)

22. - 29. 09. 2014 

01. - 08. 10. 2014

20. - 27. 10. 2014

30. 10. - 6. 11. 2014 

20. 11. - 27. 11. 2014 (výročie smrti p. Slavka Barbarića)
28. 12. - 03. 01. 2015 (Silvester) 

 

Kontakt: 0902 373 505, 0903 387 800, 0907 563 317, www.gospatravel.sk This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

Cestovná agentúra GOSPA travel robí púte aj do iných pútnických miest. Takisto ponúka dopravu pre farnosti a kolektívy na tieto pútnické miesta.

 


 

INŠTITÚT NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA PANNY MÁRIE

Termíny pútí:

 

30.6.-7.7.2014

(Prihlášky: Onufer Juraj, Bystré 426, č.t. 057-4492813 alebo 0903-274213, 0910-926812,

INSPM, 0905 412 040, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

 

5.7.-12.7.2014

(Prihlášky: Marta Matúšová; Žipov 051- 778 3407;

Gabriela Namešpetrová, Kapušany, 0918 832 298)

 

15.7.-23.7.2014

(Prihlášky: INSPM, 0905 412 040, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

 

11.8.-18.8.2014

(Prihlášky:Danka Komadová, Janovík, č.t.0904 477 200, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ; a Paulína Miľová, Vyšná Myšľa 0904 222 391)

 

20.8.-28.8.2014

(Prihlášky: Ing.Emília Králiková, Jánovce, 0911 861 588; This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

 

29.8.-5.9.2014

(Prihlášky: JUDr.Magdaléna Gogorová, Čereňany, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ;

0903 531 845; 046- 549 53 19)

 

10.9.-17.9.2014

(Prihlášky: INSPM, 0905 412 040, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ,   This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it )

 

Kontakt: tel.: 055 633 49 24 (streda, štvrtok), alebo 0905 412 040 (do 21.00h), e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Pri nahlásení prosím uveďte vaše meno, adresu, dátum narodenia a číslo pasu/OP. V prípade záujmu usporiadame zájazd aj pre celé farnosti, príp. hromadné kolektívy.

 


 

KRISTOF TOUR, s. r.o.

Termíny pútí:

16. - 20. 05. 2014

 28. 06. - 04. 07. 2014

07. - 12. 07. 2014

15. - 20. 07. 2014

23. - 28. 07. 2014 (výročie zjavení v Medžugorí)

31. 07 - 06. 08. 2014 (Festival mladých)

09. - 15. 08. 2014

18. - 24. 08. 2014

26. 08. -  01. 09. 2014

09. - 14. 09. 2014 

21. - 26. 09. 2014 (Seminár pôstu, modlitby a mlčania)

16. - 18. 10. 2014 

 

Kontakt: tel.: 02 555 67 969, 0903 712 534, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

Slávka Chromiaková - CK SLAVTOUR

Termíny pútí:

 (nedodané) 

 

Cena: 210 Eur; v cene je zahrnuté ubytovanie, doprava, sprievodca CK, poistenie zájazdu CK, DPH
Kontakt: www.ckslavtour.sk, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , 0907 839 212, 0907 839 212, 0911 168 111, tel./fax: 041/5640982

 


 

V/TRANS

 

Tak ako po iné roky, aj tento rok máme v srdci túžbu privádzať k našej  Mamke Jej deti, ktoré ONA s láskou očakáva.

 

 Termíny pútí:

07.05.2014 – 14.05.2014 (výročie fatimských zjavení)

22.06.2014 – 29.06.2014 (výročie zjavení v Medžugorie)

04.07.2014 – 12.07.2014  (prvé 3 dni Makarská)

13.07.2014 – 20.07.2014

21.07.2014 – 29.07.2014 (prvé 3 dni Makarská, sviatok sv. Jakuba – patróna  Medžugoria)

30.07.2014 – 08.08.2014 (Festival mladých)

09.08.2014 – 17.08.2014 (prvé 3 dni Makarská, Nanebovzatie P. Márie)

18.08.2014 – 26.08.2014 (prvé 3 dni Makarská)

27.08.2014 – 03.09.2014 účasť na zjavení (vizionárka Mirijana)

11.09.2014 – 18.09.2014 (sviatok Povýšenie sv. Kríža)

19.09.2014 – 26.09.2014

28.12.2014 – 03.01.2015 (Silvester)

 

 Ponúkame prepravy pre jednotlivcov i kolektívy, prihlásiť sa môžu i celé farnosti. Ubytovanie v centre, v blízkosti kostola!!! Bližšie informácie na http://www.v-trans.sk/.

Kontakt: Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0908 459 893,  0948 010 236, 043 5395 588, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it    

 


 

VIVER TOUR HUMENNÉ

Termíny pútí:

 Doprava luxusným klimatizovaným autobusom, ubytovanie v blízkosti kostola sv. Jakuba, polpenzia

16. - 22. 3. 2014 - ročné zjaavenie Mirjane 

27. 4. - 03. 05. 2014

04. - 10. 05. 2014

11. - 17. 05. 2014

18. - 24. 05. 2014

25. - 31. 05. 2014

07. - 13. 06. 2014

15. - 21. 06. 2014

23. - 30. 06. 2014 (výročie zjavení v Medžugorí)

02. - 09. 07. 2014

11. - 18. 07. 2014

20. - 27. 07. 2014 (sviatok sv. Jakuba, patróna farnosti)

30. 07 - 07. 08. 2014 (Festival mladých)

09. - 16. 08. 2014

17. - 24. 08. 2014

26. 08. -  02. 09. 2014

04. - 10. 09. 2014 

12. - 18. 09. 2014 (sviatok Povýšenia sv. Kríža, Panny Márie Sedembolestnej)

21. - 27. 09. 2014

04. - 11. 10. 2014 (sviatok Ružencovej Panny Márie)

13. - 19. 10. 2014

28. 12. 2014 - 03. 01. 2015 (Silvester)

 

Kontakt:  VIVER TOUR, s.r.o., Ján Dudo, Starinská 2209/95, 066 01  Humenné, tel.:0038 763 702 856, 0918 687 416, 0905 470 210, e-mail:http://www.viver.sk/, This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it vivertour@centrum.sk

 

Cestovná agentúra VIVER TOUR tieť koordinuje malé skupiny pútnikov z rôznych farností na Slovensku, ktoré majú záujem o púť do Medžugoria, ale nedokážu naplniť celý autobus. 

Pri nahlásení prosím uveďte vaše meno, adresu, dátum narodenia, číslo pasu/OP. V prípade záujmu usporiadame zájazd aj pre celé farnosti, príp. hromadné kolektívy.
 
< Prev   Next >
Hlavná stránkaMedžugorieInformáciePosolstváČasopisVyhľadávanieKontaktyOdkazyÚmysly

DÁVAM VÁM ZBRAŇ PROTI GOLIÁŠOVI. HĽA, VAŠICH PäŤ KAMEŇOV:

 

1.   Modlitba sv. ruženca

     (modlitba srdcom)

2.   Eucharistia

3.   Sväté Písmo

4.   Pôst

5.   Mesačná spoveď

 
Z posolstiev Panny Márie

„Pokoj, pokoj, pokoj – jedine pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom.“

 

 

 

 

 

„... Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou...“

 

 

 

 

 

„...Milé deti, buďte mojimi a rozhodnite sa so mnou pre svätosť...“

 

 

 

 

 

„...Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu svoj čas, aby sa On stal vaším priateľom...“

 

 

 

 

 

„...Dajte, milé deti, Sväté Písmo na viditeľné miesto vo svojich rodinách, čítajte ho a prežívajte...“

 

 

 

 

 

„...Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili..."

 

 

 

 

 

„...Drahé deti, nemôžem vám pomôcť, ak nežijete podľa Božích prikázaní, neprežívate sv. omšu a neodvraciate sa od hriechu...

 

 

 

 

 

„...Pozývam vás, aby ste sa stali apoštolmi lásky a dobroty...

 

 

 

 

„... Pozývam vás, aby ste sa rozhodli pre Boha, pretože vzdialenosť od Boha plodí nepokoj vo vašich srdciach...

 

 

 

 

 

„...Nehovorte o pokoji ale uskutočňujte pokoj!...

 

 

 

 

 

„...Ja vás, drahé deti, pozývam k životu a k premene všetkého, čo je vo vás záporné, aby sa všetko obrátilo na kladné a na život...

 

 

 

 

 

„...Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie...

 

 

 

 

 

 „...Modlite sa, aby som vám mohla pomáhať. Potrebujem vaše modlitby...

 

 

 

 

 

„...Dajte Boha vo svojich rodinách na prvé miesto, aby vám on dal pokoj a aby vás chránil...